Orion Węże Węże do wentylacji

Węże do wentylacji

Przewody z polichlorku winylu o dużej elastyczności, gumy, PUR oraz rękawy foliowe.

 

 

Strukturalnie, w wersji standardowej ścianka jest koloru szarego ze zmiękczonego PCV z białą spiralą z twardego PCV. Węże są gładkie wewnątrz. W wersji przeciwwybuchowej na zewnętrznej ściance przewodów wtopiona została linka miedziana owijająca przewód dookoła, równolegle do spirali z twardego PCV. Zadaniem linki jest odprowadzenie ładunków elektrostatycznych.

Przewody elastyczne wentylacyjne w wersji standardowej przeznaczone są do usuwania kurzu i oparów, do zasysania trocin i przędzy, w przemyśle wentylacyjnym i w sprzęcie odkurzającym. Przewody elastyczne w wersji przeciwwybuchowej przeznaczone są do zastosowania w instalacjach, w których występujeatmosfera wybuchowa. Ładunki będą skutecznie odprowadzane z przewodów po spełnieniu następujących warunków:

Dla stref Z1, Z2, Z11:

Wszystkie elementy montowane na przewodzie (złącza, końcówki) z materiałów przewodzących będą połączone z linką miedzianą wtopioną w ściankę przewodu i uziemione. Obiekty przewodzące, między którymi znajduje się przewód będą podłączone do linki miedzianej i uziemione.

Dla stref Z0 i Z10:

Przy przewidywanym przesyłaniu cieczy lub mieszanin pyłowo-powietrznych niezbędne jest indywidualne przeprowadzenie analizy ochrony przed elektrycznością statyczną całej instalacji technologicznej.

Węże w wersji przeciwwybuchowej sprzedajemy tylko pod konkretne zamówienie.

Węże spełniają parametry w zakresie temperatur pomiędzy -20oC a +55oC.

Sprzedawane średnice

25 - 200 mm średnicy wewnętrznej


Odporność na podciśnienie:

Na przewodzie poddanym działaniu 50 kPa przez 10 minut w temperaturze 23oC

nie powinny występować wklęśnięcia ani pęknięcia.